Crazy Shoes!

2015-04-06 (14:39)

Det finns skor.. och sen så finns det skor!

Wendys Hair vet inte om vi ska skratta eller gråta då vi ser dessa så kallade dojjor, de första var kanske lite häftiga i Lady Gaga-anda? Nej.. vi tror vi håller oss till vanliga hederliga stilettos..